Przejdź do treści

Regulamin

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Warunki korzystania z witryny

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z dokumentami, o których mowa w nim), określają warunki użytkowania, na których możesz korzystać z naszej strony internetowej www.powstrzymać.io (nasza strona). Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację w celu korzystania z naszej witryny.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ będą one mieć zastosowanie do korzystania z naszej witryny. Zalecamy wydrukowanie jego kopii do wykorzystania w przyszłości.

Korzystając z naszej witryny, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i że zgadzasz się je przestrzegać.

Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze warunki użytkowania, nie możesz korzystać z naszej witryny.

Inne obowiązujące warunki

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które dotyczą również korzystania z naszej witryny:

  • Nasza Polityka prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie gromadzimy lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.
  • Nasza polityka plików cookie, która określa informacje o plikach cookie na naszej stronie.

Informacje o nas

www.restrain.eu.com to witryna obsługiwana przez Restrain Company Limited („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 03163230, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Nasz numer VAT to GB 792 4101 37. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiany niniejszych warunków

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Od czasu do czasu sprawdzaj tę stronę, aby zauważyć zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Zmiany na naszej stronie

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą witrynę i możemy zmieniać treść w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że dowolna treść na naszej stronie może być nieaktualna w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek treści na niej będą wolne od błędów lub pominięć.

Dostęp do naszej strony

Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana. Dostęp do naszej strony jest tymczasowo dozwolony. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całą lub dowolną część naszej witryny bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do naszej strony.

Odpowiadasz również za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków i zasad oraz że są z nimi zgodne.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać wyciągi z dowolnej strony z naszej witryny na własny użytek oraz zwrócić uwagę innych osób w organizacji na treści zamieszczone na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Należy zawsze potwierdzać nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów treści w naszej witrynie.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukować, skopiować lub pobrać dowolną część naszej witrynie z naruszeniem niniejszych warunków, masz prawo do korzystania z naszej strony natychmiast zaprzestać i należy, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów zostały wykonane.

Brak polegania na informacjach

Treści na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem nie jest udzielenie porady, na której należy polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej witryny lub powstrzymaniem się od nich.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności

Żadne z niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez prawo angielskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej, wyraźnych lub dorozumianych.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, powstałe na podstawie lub w związku z:

  • korzystanie z naszej witryny lub niemożność korzystania z niej; lub
  • korzystanie z treści wyświetlanych na naszej stronie lub poleganie na nich.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:

  • utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
  • przerwa w działalności;
  • utrata przewidywanych oszczędności;
  • utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
  • wszelkie pośrednie lub wynikowe straty lub szkody

Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, pamiętaj, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej witryny w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania z naszej witryny lub do pobierania jakichkolwiek treści na nim lub na dowolnej stronie z nim powiązanej.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść witryn połączonych z naszą witryną. Takie linki nie powinny być interpretowane jako aprobata tych powiązanych stron internetowych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś użyć własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie możesz niewłaściwie korzystać z naszej witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo na podstawie Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im swoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony wygasa natychmiast.

Link do naszej strony

Możesz link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie korzysta z niej.

Nie wolno ustanawiać linku w sposób sugerujący jakiekolwiek formy stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, o ile takie nie istnieją.

Nie wolno umieszczać linku do naszej witryny w żadnej witrynie internetowej, która nie jest twoją własnością.

Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie możesz tworzyć linku do żadnej części naszej strony innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

Jeśli chcesz wykorzystać zawartość naszej witryny w sposób inny niż określony powyżej, skontaktuj się z dirk.garos@restrain.io

Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie

Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, linki te są podane wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów.

Obowiązujące prawo

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób tworzenia podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały jurysdykcję niewyłączną. Jednakże, jeśli jesteś rezydentem Irlandii Północnej, możesz również wytoczyć powództwo w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś rezydentem Szkocji, możesz również wytoczyć powództwo w Szkocji.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób powstania (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Skontaktuj się z nami

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres dirk.garos@restrain.io.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Czy jesteś gotowy do użycia Powściągliwości?

Czas spróbować gazu etylenowego