Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.restrain.io (onze website). Gebruik van onze site omvat toegang tot, browsen of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. We raden u aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

  • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
  • Ons Cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op onze site.

Informatie over ons

www.restrain.eu.com is een site die wordt beheerd door Restrain Company Limited ("Wij"). We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03163230 en hebben ons hoofdkantoor op Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Ons BTW-nummer is GB 792 4101 37. Wij zijn een naamloze vennootschap.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

Wijzigingen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat alle inhoud op onze site op elk moment verouderd kan zijn, en we zijn niet verplicht om deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze site

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze site of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze site.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze site hebben, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke algemene voorwaarden en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag ├ę├ęn exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina ('s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopie├źn van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerci├źle doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of eventuele kopie├źn van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

Geen afhankelijkheid van informatie

De inhoud op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt of onthoudt van enige actie op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of actueel is.

Restraining van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover toegestaan ÔÇőÔÇődoor de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze site.

Als u een agrarische gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

  • verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;
  • agrarische onderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van agrarische kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade of schade

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat we onze site alleen aanbieden voor huishoudelijk en priv├ęgebruik. U stemt ermee in om onze site niet te gebruiken voor commerci├źle of agrarische doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van agrarische kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of naar het downloaden van enige inhoud die erop staat, of op een website die ernaar gelinkt is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die op onze site zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Virussen

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Linken naar onze site

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet op een andere site worden geplaatst, en u mag ook geen link naar een ander deel van onze site dan de startpagina maken.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u andere inhoud op onze site wilt gebruiken dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met dirk.garos@restrain.io

Links en bronnen van derden op onze site

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Toepasselijk recht

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan worden beheerst door de Engelse wetgeving. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter in Noord-Ierland woont, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland instellen en als u in Schotland woont, kunt u ook een procedure in Schotland aanspannen.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door het Engelse recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Contact

Stuur een e-mail naar dirk.garos@restrain.io om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

Bent u klaar om Restrain te gebruiken?

Het is tijd voor ethyleengas